• مصرف گوشت برای ارتقای سلامتی، افزایش سطح ایمنی و رشد و نموِ مناسب ضروری است. موارد روزافزون کوتاه‌قدی، کمبود رشد و و شکستگی استخوانها در نوجوانانی که گوشت و سایر محصولات پروتئینی را کم مصرف می‌کنند، به مراتب بیش از همسالانشان دیده می‌شود.

    0 ریال موجود
    بیشتر
    موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف