بیماری های طیور و واکسیناسیون

بیماری های طیور و واکسیناسیون

مهمترین بیماریهای طیور

پیشگیری

نحوه درمان

انتقال بیماری

علائم بیماری

عامل بیماری

نام بیماری

ضدعفونی سالن و تست خونی جوجه‌های مشکوک

تجویز فورازولیدون

از طریق مدفوع وخوردن تخم مرغهای آلوده

اسهال سفید، کم اشتهایی، نامنظمی پرها و تنفس با زحمت

سالمونلاپلوروم

پلوروم

ریشه کنی طیور مبتلا در گله

تجویز تیفوئید

از طریق مدفوع و خرودن تخم مرغ های آلوده

بی نظمی پرها، فقدان اشتها و اسهال سبز رنگ

سالمونلاگالیناروم

تیفوئید

تزریق واکسن

سولفادیمتوکسین

از طریق دستگاه گوارش یا تنفس

تلفات زیاد و اسهال خاکستری رنگ

باکتری گرم منفی

پاستورلمامولتوسیدا

وبای طیور

واکسیناسیون

داروهای اکسی تتراسیکین و اریترومایسین و استرپتومایسین

آب آشامیدنی، با ترشحات عفوین هوای آلوده انسان

عطسه، ترشح از چشم، تورم سینوسها و ترشح از بینی

هموفیلوس پاراگیناروم

کریزای عفونی

شستشوی تمام وسایل و اتاقها با گاز فرم الدئید

آنتی بیوتیکها و نیتروفورانها

باکتریایی پوسته تخم مرغ و پنکه های تهویه

جوجه‌ها ظاهری ضعیف و اسهال آبکی دارند

آلودگی سالن

عفونت ناف

واکسیناسیون

-

آلودگی دان، انسان، پرندگان و حیوانات دیگر

ترشح بینی، تورم سینوسها و تنفس نامنظم

ویروسی

پرونشیت عفونی

 

واکسیناسیون

 به دلیل عدم توسعه یافتگی دستگاه ایمنی در جوجه‌های جوان ایمن ساختن جوجه‌ها در برابر عوامل بیماریزا از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، با استفاده از برنامه صحیح واکسیناسیون، جوجه‌ها به طور یکنواخت در برابر بیماریها واکسینه می‌شوند.

 طراحی واکسیناسیون در جوجه‌های گوشتی با برنامه واکسیناسیون در گله مادر و شرایط محیطی منطقه مرتبط است، گله‌های مادر باید سطوح یکنواختی از آنتی بادی مادری فراهم آورده و زمان تجویز واکسن در جوجه‌های گوشتی بر اساس آن تنظیم شود تا بتوان از اثر بخشی واکسن مطمئن شد.

 حفاظت پرنده توسط آنتی بادی مادری در بیماریها به ویژه گامبورو حائز اهمیت است به طوریکه حتی پادتن مادری می‌تواند بعضی از سویه‌های واکسن را غیرفعال کند.

 تامین به موقع واکسن بر اساس دز مورد نیاز، حمل و نگهداری اصولی آن، توجه به تاریخ ساخت و انقضا آن، تهیه یخچال و وسایل واکسیناسیون اعم از اسپری، سرنگ و..، میزان واکسن براساس دز مورد نیاز و نحوه اجرا واکسیناسیون باید از قبل برنامه ریزی شوند، برای این منظور قبلا باید با متخصصین این کار مشورت نمود تا برنامه واکسیناسیون صحیحی تنظیم گردد. این برنامه ها منطقه به منطقه و نسبت به فصول مختلف سال متغیر است، باید دقت شود که برنامه واکسیناسیون مطابق برنامه توصیه شده و به طور صحیح انجام گردد. در واکسیناسیون از طریق قطره چشمی از آب مقطر برای تامین آب مورد نیاز واکسیناسیون استفاده شود.

موفقیت واکسیناسیون از طریق آب آشامیدنی به عواملی نظیر کیفیت آب مورد استفاده، در دسترس بودن محلول واکسن، طرز حمل و نقل و نگهداری اصولی آن، پخش مناسب محلول واکسن در آب آشامیدنی (بکار بردن آبخوری اضافی و تسریع در پخش محلول واکسن)، سلامتی پرنده‌ها در موقع انجام واکسیناسیون و کاربرد واکسن در زمان (بطور معمول صبح هنگام) و دُز مناسب بستگی دارد.

نظرات بازدیدکنندگان