پرورش مرغ گوشتی (2) تهیه و انتقال جوجه ها

پرورش مرغ گوشتی (2) تهیه و انتقال جوجه ها

تهیه جوجه‌ها

پرورش دهنده باید زمان ورود جوجه‌ها را به سالن معین کرده و هفته ها قبل از آن هماهنگی لازم را با کارخانه جوجه کشی انجام دهد.

بعضی از نژادها از توان بالقوه بالاتری نسبت به نژادهای دیگر برخوردارند، بنابراین تهیه جوجه‌ها باید از نژادهای با خصوصیات برتر صورت گیرد.

جوجه‌های با کیفیت برتر هنگامی حاصل می‌شوند که گله مادر به طور دقیق مدیریت شده باشد و توجه کافی به عملیات جوجه کشی صورت گرفته شده باشد.

جوجه‌ها باید از گله مادر سالم تهیه شوند، سلامت گله مادر مهمترین عامل برای تولید جوجه‌های گوشتی سالم و عاری از عوامل بیماریزا است.

عدم تامین نیازهای کامل غذایی گله مادر از نظر پروتئین، اسید آمینه، لیپید، کربوهیدرات، ویتامینها و مواد معدنی و بالانس نبودن جیره غذایی سبب تولید جوجه‌های ضعیف می گردند.

برخی از بیماریها و آلودگیها از طریق جوجه کشی انتشار می یابند، بنابراین باید قبل از تهیه جوجه‌ها از رعایت کامل اصول بهداشتی، ضدعفونی صحیح و قرنطینه در مراحل مختلف جوجه کشی اطمینان حاصل نمود.

جوجه­هایی که از گله مادر جوان یا مسن تهیه شده باشند نمی­توانند عملکرد مناسبی جهت تولید داشته باشند.

جوجه‌های تهیه شده باید عاری از عوامل بیماریزا باشند، زیرا هر گونه عفونت باکتریایی در جوجه‌های یکروزه برروی سلامت و عملکرد آنها در پایان دوره تاثیر منفی می گذارد و حتی باعث تلفات نیز خواهد شد، بنابراین پیش بینی ظهور کامل پتانسیل ژنتیکی در زمینه رشد و کارآیی فقط در شرایطی امکانپذیر است که گله عاری از هر گونه عفونت باکتریایی باشد.

بهتر است جوجه‌ها یک سن و از یک گله مادر تهیه گردند و در هنگام ورود به سالن پرورش باید تمیز و خشک باشند. کرک و پرهای نرم تمام بدن پرنده را پوشانده و چشمها باید روشن و براق بوده، بدن آنها بدشکل و زخم نباشد مخصوصا ناف باید کاملا بسته، تمیز و خشک باشد و هیچگونه بقایای کیسه زرده و یا غشاهای جنینی در اطراف آن خشک نشده باشد. بدن جوجه‌ها هنگامیکه در دست لمس می‌شود توپر باشد و همچنین استخوانها نباید در هنگام لمس جوجه بسیار برجسته باشند و دارای وزن و پراکندگی وزنی مناسبی باشند.

 

نحوه انتقال جوجه‌ها

بعد از انتخاب جوجه‌های سالم، نحوه انتقال آنها به سالن پرورش از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. لذا جوجه‌ها باید بوسیله ماشین مخصوص حمل جوجه یکروزه و با رعایت شرایط مناسب بهداشتی (شستشو و ضدعفونی کلیه سطوح اتاق دو جداره حمل جوجه‌ها) و محیطی (دما، رطوبت، تهویه) در کمترین زمان ممکن به واحد پرورشی منتقل شوند.

وسیله حمل و نقل جوجه‌ها باید دارای تجهیزات کافی برای تامین دمای مناسب 20 تا 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 70 تا 75 درصد و حداقل گردش هوا 8/0 متر بر ثانیه در اتاق حمل جوجه باشد. نداشتن تهویه و رطوبت مناسب در کامیون های حمل جوجه، نا مناسب بودن محل قراردادن جعبه حاوی جوجه‌ها (تعداد بیش از 100 قطعه جوجه در کارتن، عدم مهار مناسب و چیدن بیش از 4 کارتن جوجه بر روی هم، کافی نبودن تعداد کامیونها که سبب می‌شود انتقال جوجه‌ها با تاخیر صورت گیرد و... مجموعه عواملی هستند که به دلیل نحوه انتقال نامناسب جوجه‌ها، اثر نامطلوبی بر کیفیت جوجه‌های یکروزه می گذارند.

توجه داشته باشید در زمان بارگیری و یا تخلیه جوجه‌ها از کارتن ها، باید موتور کامیون خاموش باشد زیرا تجمع گازهای خروجی اگزوز سبب بروز عوارض تنفسی و حتی خفگی جوجه‌ها می گردد.

نظرات بازدیدکنندگان