پرورش مرغ گوشتی (3) آمادگی برای ورود به گله و قراردهی جوجه ها

پرورش مرغ گوشتی (3) آمادگی برای ورود به گله و قراردهی جوجه ها

آمادگی برای ورود گله

محیط مرغداری، سالنها و تمامی تجهیزات آنها باید قبل از ورود جوجه‌ها تمیز و ضدعفونی شده باشند.

در خلال دوران پاکسازی و بعد از آن باید محدوده پرورش طیور و سالنها بسته نگه داشته شوند تا از ورود افراد متفرقه و حیوانات به سالنها جلوگیری شود.

قبل از تحویل جوجه‌ها باید از کارکرد صحیح دستگاههای گرمازا اطمینان حاصل نمود و همچنین کنترل نهایی از نظر امکان دسترسی به آب و دان و توزیع مناسب آنها در داخل سالن صورت گیرد.

لازم است زمان تحویل جوجه‌ها از قبل تعیین شده باشد تا شرایط لازم (دما، رطوبت، تهویه و نور مناسب و همچنین آب و دان کافی) برای ورود آنها به سالن پرورش مهیا شده باشد و همچنین هماهنگی لازم صورت گیرد تا پرسنل مرغداری در زمان تحویل جوجه‌ها آمادگی لازم را داشته باشند.

بهتر است جوجه‌ها صبح زود به مجتمع پرورش طیور منتقل شوند زیرا این امر باعث می‌شود تا جوجه‌ها در تمام مدت روز دان خوردن و آب نوشیدن را یاد گرفته و تحت نظارت دقیق باشند.

کلیه سیستم های روشنایی، منابع گرمایی، تهویه (هواده و هواکشها)، دماسنج، ترموستات، دانخوری­ها و آبخوری­ها قبل از ورود جوجه‌ها بازدید، تنظیم و کاملا آماده کار شده باشند.

قراردهی جوجه‌ها

پس از تحویل جوجه‌ها باید بلافاصله در محدوده جوجه ریزی تخلیه شوند، باقی ماندن به مدت طولانی در جعبه ها موجب کم شدن بیشتر آب بدن پرنده­ها می­گردد که این مورد در نهایت افزایش تلفات اولیه و کاهش پتانسیل رشد را به دنبال خواهد داشت بنا براین جوجه‌ها باید در اسرع وقت از جعبه ها در اطراف آبخوری­ها تخلیه شوند.

در زمان تحویل گله باید همه پرسنل مرغداری قرنطینه و بهداشت را رعایت کرده لباسهای متحدالشکل و چکمه تمیز و عاری از آلودگی بپوشند بعد از تخلیه جوجه‌ها جعبه های حمل جوجه باید سریعا از سالن مرغداری خارج گردیده و معدوم شوند.

” تنظیم نامناسب دانخوری­ها باعث افزایش ضایعات دان می‌شود، در این حالت ضریب تبدیل غذایی بالا رفته و در صورت مصرف دان حاوی اجرام بیماریزا توسط جوجه‌های گوشتی احتمال خطر آلودگی باکتریایی بیشتر خواهد شد.“

سیستم تهویه به هنگام ورود جوجه‌ها باید خاموش باشد.

پس از تخلیه جوجه‌ها باید رفتار آنها به دقت تحت نظارت و کنترل قرار گیرد (معمولا 6 ساعت بعد از ورود، جوجه‌ها آرام می گیرند)

همه اطلاعات گله باید به طور کامل ثبت شوند (نژاد جوجه‌ها، تاریخ هچ جوجه‌ها، وزن جوجه‌ها در هنگام ورود به سالن پرورش، تاریخ تحویل جوجه‌ها، مشخصات کارخانه جوجه کشی و...)

لازم است جوجه‌های وازده، فلج، زخمی و دارای شکل غیر طبیعی سریعا از گله حذف شوند، زیرا نگهداری آنها فقط باعث افزایش هزینه خواهد شد و میزان تولیدشان نیز ناچیز خواهد بود و این برنامه باید در طول دوره پرورش به طور مرتب انجام شود.

نمونه برداری و خونگیری از گله جهت ارسال به آزمایشگاه برای اطلاع از وجود مایکوپلاسماها، سالمونلاها و همچنین تیتراسیون و... با توجه به برنامه ریزی مدون بطور منظم انجام شود.

قسمتی که در سالن برای پرنده‌ها در نظر گرفته می‌شود باید راحت، گرم، تمیز و بهداشتی باشد و بتواند از جوجه‌های تازه متولد شده به خوبی نگهداری نماید.

نظرات بازدیدکنندگان