گوشت قرمز

گوشت قرمز

6.        گوشت قرمز

مصرف گوشت برای ارتقای سلامتی، افزایش سطح ایمنی و رشد و نموِ مناسب ضروری است. موارد روزافزون کوتاه‌قدی، کمبود رشد و و شکستگی استخوانها در نوجوانانی که گوشت و سایر محصولات پروتئینی را کم مصرف می‌کنند، به مراتب بیش از همسالانشان دیده می‌شود. کودکانی که گوشت نمی‌خورند و مصرف غذاهای دیگر را هم محدود می‌کنند، بیشتر احساس خستگی می‌کنند، نسبت به محیط بی‌تفاوت می‌شوند و قدرت تمرکزشان پائین می‌آید، بیشتر اوقات مریض هستند و گهگاه احساس افسردگی می‌کنند و در معرض کوتاه‌قدی و عدم رشد مناسب قرار می‌گیرند. مصرف گوشت و مواد پروتئینی به طور منظم نوجوان را قوی، بلندقد و سالم می‌سازد و به رشد مناسب فرد کمک می‌کند، همانطور که در جوانان اروپایی (بویژه منطقه اسکاندیناوی) و آمریکایی با اجرای تمهیدات مناسب این تغییرات دیده می‌شود.

نظرات بازدیدکنندگان