مزارع مرغ گوشتی

در فارم‌های گوشتی برای رسیدن به حداکثر پتانسیل ژنتیکی نژاد قرنطینه شدید به همراه شرایط مناسب دما، رطوبت و تغذیه فراهم شده است و برای پیشگیری از بیماری‌های شایع در منطقه واکسیناسیون به دقت انجام می‌گیرد. به منظور بهبود کیفیت گوشت مرغ و حفظ کیفیت لاشه، سن لاشه به محدوده 31 تا 40 روز رسیده و وزن مرغ در زمان کشتار بین 1 کیلو و 600 گرم تا 2 کیلو و 600 گرم می باشد.1 ) دشت مروارید - ظرفیت: 20000 قطعه - مساحت 1700m سیستم اتوماتیک 2 ) دشت آریا - ظرفیت: 33000 قطعه - مساحت 2300m سیستم اتوماتیک 3) دشت طلا - ظرفیت: 16000 قطعه - مساحت 1180m سیستم اتوماتیک 4) دشت حنا - ظرفیت: 33000 قطعه - مساحت 1180 m سیستم اتوماتیک 5) دشت سپید - ظرفیت: 23000 قطعه - مساحت 1700m سیستم اتوماتیک 6) دشت صدف - ظرفیت: 18000 قطعه - مساحت 1300m - سیستم اتوماتیک 7) دشت زمرد - ظرفیت: 45000 قطعه - مساحت 1600m سیستم اتوماتیک