یک میلیارد و 650 میلیون ریال کمک نقدی شرکت تولیدی دام و طیور دشت کیمیا به عمل خیر خواهانه آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد استان اصفهان به مناسبت عید سعید فطر

کمک های صندوق خیریه شرکت تولیدی دام وطیور دشت کیمیا به ستاد دیه استان اصفهان و شهرستان چادگان در راستای آزادی زندانیان غیر عمد سال 1402 و حضور جناب آقای اصغر شمس از اعضای محترم هیئت مدیره شرکت دشت کیمیا در برنامه زنده تلویزیونی یک شهر ضیافت مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ وکمک 1 میلیارد و 650 میلیون ریال طی دومرحله در شهرستان چادگان وشهراصفهان جهت آزادی زندانیان غیر عمد استان اصفهان وبازگشت آنها به کانون گرم خانواده وکمک های مومنان درامتداد کمک های صندوق خیریه ودر راستای مسئولیت اجتماعی شرکت دام وطیور دشت کیمیا درآستانه عید سعید فطر

آزادی زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان فریدن سال 1401

موسسه خیریه کهریزک

آموزشگاه فارابی مندرجان

گلریزان آزادی زندانیان جرائم غیرعمد شهرستان فریدن

"و هرکس انسانی را رهائی بخشد، چنان است گوئی همه مردم را رهائی بخشیده" سوره ی مائده آیه 32