دسته‌هاشیر

شیر

    تولید شیر، به 6000 سال و یا حتی به قبل از آن برمیگردد. حیواناتی که ما امروزه تحت عنوان…

دسته‌هاگوشت

گوشت قرمز

گوشت قرمز فواید کلی گوشت قرمز: مصرف گوشت برای ارتقای سلامتی، افزایش سطح ایمنی و رشد و نمو مناسب لازم…

دسته‌هاجوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی                                                                                                                    نوعی از جوجه های مرغ و خروس می باشند که برای تولید گوشت پرورش داده می شوند،…

دسته‌هامرغ گوشتی

مرغ گوشتی

مرغ زنده گوشتی شرکت دشت کیمیا با داشتن فارم های مرغ مادر گوشتی مالکیتی اقدام به تولید جوجه یکروزه گوشتی…

دسته‌هاتخم مرغ

تخم مرغ خوراکی

تخم مرغ پروتئین: تخم مرغ منبع بسیارغنی پروتئین است. ارزش بیولوژیكی پروتئین تخم مرغ بسیار بالاست و نسبت به سایر…