دسته‌هاتخم مرغ

تخم مرغ خوراکی

تخم مرغ پروتئین: تخم مرغ منبع بسیارغنی پروتئین است. ارزش بیولوژیكی پروتئین تخم مرغ بسیار بالاست و نسبت به سایر…