دسته‌هاجوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی                                                                                                                    نوعی از جوجه های مرغ و خروس می باشند که برای تولید گوشت پرورش داده می شوند،…

دسته‌هامرغ گوشتی

مرغ گوشتی

مرغ زنده گوشتی شرکت دشت کیمیا با داشتن فارم های مرغ مادر گوشتی مالکیتی اقدام به تولید جوجه یکروزه گوشتی…

دسته‌هاتخم مرغ

تخم مرغ خوراکی

تخم مرغ پروتئین: تخم مرغ منبع بسیارغنی پروتئین است. ارزش بیولوژیكی پروتئین تخم مرغ بسیار بالاست و نسبت به سایر…