دسته‌هاجوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی                                                                                                                    نوعی از جوجه های مرغ و خروس می باشند که برای تولید گوشت پرورش داده می شوند،…