شرکت تولیدی دام و طیور دشت کیمیا در زمینه دامپروری از سال 1380 با تاسیس یک واحد کوچک پرورش گاو شیری شروع به فعالیت نمود و با توجه به طرح های در حال توسعه، ظرفیت این مجموعه به 1000 راس دام مولد افزایش خواهد یافت.

این شرکت با تولید شیر و گوشت در صنعت دامپروری پویا و صاحب نام است.