دسته‌هاشیر

شیر

    تولید شیر، به 6000 سال و یا حتی به قبل از آن برمیگردد. حیواناتی که ما امروزه تحت عنوان…

دسته‌هاگوشت

گوشت قرمز

گوشت قرمز فواید کلی گوشت قرمز: مصرف گوشت برای ارتقای سلامتی، افزایش سطح ایمنی و رشد و نمو مناسب لازم…

دسته‌هاجوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی

جوجه یکروزه گوشتی                                                                                                                    نوعی از جوجه های مرغ و خروس می باشند که برای تولید گوشت پرورش داده می شوند،…

دسته‌هاتخم مرغ

تخم مرغ خوراکی

تخم مرغ پروتئین: تخم مرغ منبع بسیارغنی پروتئین است. ارزش بیولوژیكی پروتئین تخم مرغ بسیار بالاست و نسبت به سایر…